Onze doelstelling

Ons doel is om mensen in de minima zo goed mogelijk te helpen met de basis van het leven. Denk hierbij aan kleding, speelgoed, beddengoed, verzorgingsproducten, opberg bakken, baby verzorgingsproducten, babyspeelgoed, verjaardag spullen, dieren voer/spullen etc: wij makken verschillende pakketten hiervan.

Let op! wij zijn geen kringloop 2de hands spullen mogen aangeboden worden mits het in hele goede staat is.

Voor de gezinnen die hier voor in aanmerking komen word het leven draagbaarder en geeft het meer rust en stabiliteit.

Ons doel is samen met de minima naar een beter toekomst perspectief kijken.

Indien mogelijk kunnen wij ook een aanmelding voor het desbetreffende gezin/persoon aanmelden.

Advies

Zit u met iets of zit u in een situatie waar u echt geen raad mee weet kunt u gebruik maken van onze tips en adviezen.

Wij kunnen ook hulp bieden waar nodig is denk hierbij aan bijvoorbeeld een huis die afgebrand is en mensen zijn hun basis behoefte kwijt wij kunnen helpen om dit op te bouwen.

Dieren in nood

Huis is afgebrand

U heeft net een woning

Uw kind heeft een fiets nodig

U wilt een verjaardag pakket aanvragen

U wilt een verzorging’s pakket aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen stuur dan even een mailtje

wij vragen ten aller tijden een bewijs dat u een laag inkomen heeft of een bewind/curator/schuldhulpverlener etc.

Donatie

Wat doen wij met de donaties: wij zorgen dat wij boodschappen kunnen halen voor de gezinnen in nood. Wij zorgen ook voor de verzorging’s, baby, verjaardag’s producten. Ook willen wij dat de minima goed voorzien zijn van een broodtrommel en drinkbeker, etui, schriften voor school.

Mocht u een vrijwillige bijdrage doen dat is meer dan welkom:

het mag dan gestort worden op rekening nr: N. ten Dam NL54 RABO 0365607991 alvast heel erg bedankt voor jullie steun.

4 Replies to “Welkom”

 1. Anthonytoild says:

  Gооd dаy! deminimaatjes.nl

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd mеssаgе uttеrly lеgаlly?
  Wе submit а nеw mеthоd оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh lеttеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh fееdbасk Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackMessages
  Skype live:contactform_18
  WhatsApp – +375259112693
  We only use chat.

  Beantwoorden
 2. Willeke says:

  Ik heb 2 cadeautjes liggen.
  Voor een kind lego. Nieuw
  En voor een vrouw van Therme

  Beantwoorden
  1. Natasha says:

   Hoi willeke wat super lief.
   Kunt u het brengengen of opsturen.
   De adres gegevens staan in het menu bij contact.

   Met vriendelijke groet.
   Natasha ten Dam

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *